Velikost textu:

Informační technologie

Název školního vzdělávacího programu: INFORMATIKA V EKONOMICE
Kód a název oboru vzdělání: 18–20–M/01 Informační technologie
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma studia: 4 roky – denní studium
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent oboru Informační technologie se naučí nejen pracovat s osobním počítačem a jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky ICT, využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi.

Odborné vzdělání v oboru informační technologie připravuje žáky pro nástup do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole. Absolvent má rovněž předpoklady pro to, aby rozvíjel vlastní podnikatelské aktivity. Může se uplatnit na pozicích technika IT, správce operačních systémů, správce aplikací a počítačových sítí, ve funkci programátorů, správců databázových informačních systémů nebo v pozicích grafiků, webkodérů a webdesignerů. Absolvent může pracovat ve firmách zabývající se vývojem aplikací (zejména ekonomických aplikací), organizací a správou dat, tvorbou a správou webových stránek, v grafických studiích a ve firmách pro softwarovou podporu.

Absolventi oboru vzdělání Informační technologie mají znalosti, které jsou v současnosti na trhu práce velmi potřebné. Na škole se využívají metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování a práce v týmu.

ZPŮSOB UKONČENÍ STUDIA

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí školským zákonem podle §77 – §82 Školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a vyhláškou o ukončování studia ve středních školách. Stupeň dosaženého vzdělání je střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.

ŠVP pro Informační technologie

Učební plányKontakt

Masarykova třída 1313

735 14 Orlová-Lutyně

Tel. ředitelství školy:

596 539 301

Tel. vedoucí jídelny:

596 539 377, 731 519 003

kancelar@goa-orlova.cz

Datová schránka: fz4fxhf

Rychlé odkazy

Štítky

Cizí jazyky Družba Ekonomické vědy Neuron Pěvecký sbor Přírodní vědy Společenské vědy Sportovní aktivity Zahraniční exkurze Úspěchy v soutěžích Školní akce

GOA Orlová na FB


Víte, co
dýcháte?

logo