Velikost textu:

Česko-polský den na naší škole

Dne 27. 11. 2013 se uskutečnilo další z přátelských setkání naší obchodní akademie a žorského lycea (Liceum Ogólnokształcące Żory). Polští studenti dorazili kolem 9. hodiny plni vzrušení z toho, co se celý den bude odehrávat!

V 10 hodin jsme se všichni společně odebrali do tělocvičny na budově A, kde jsme zahájili sportovní dopoledne. Mezi sportovní aktivity, které jsme absolvovali vždy v česko-polské dvojici, patřilo žonglování s míčky (pod dohledem Martina Gřibka), lezení po stěně, žáci 4.B spolu s paní profesorkou Třískovou pak hodnotili badminton. Odpočinkovým, ale hodnoceným, stanovištěm byl česko-polský kvíz, ve kterém si žáci prověřili své znalosti o naší republice a Polsku. Po vyhlášení výsledků a následném předání cen jsme se vyhladovělí a žízniví vrhli na oběd, na nějž jsme pozvali i naše hosty.

S plnými žaludky jsme se vydali na dobrodružnou výpravu do ostravských Vítkovic, kde jsme shlédli expozici U6 – Věda a technika. Ta byla inspirována motivy Julesa Verna, jeho vynálezy a dobovými nástroji, které nás všechny zaujaly, a mohli jsme si je dokonce vyzkoušet. Na závěr bylo pro návštěvníky připraveno několik trenažérů, jako například jízda v různých dopravních prostředcích, dobová ponorka a výstava starých modelů aut. Za naši pozornost jsme byli odměněni další, bonusovou, audiovizuální expozicí zaměřenou na barevné schéma a historii elektronických výrobků. I přesto, že se výstava všem moc líbila, každý netrpělivě očekával odjezd do centra města, kde jsme měli možnost individuální prohlídky. V již vánočně laděné atmosféře jsme si ještě stihli popovídat s polskými kamarády, projít centrum a oblast Karoliny.

Polští studenti, stejně jako my, byli z celého dne nadšeni a s úsměvem přislíbili účast na našem dalším konání Česko-polských dnů, tentokrát v červnu v Polsku.

Lucie Parmová, Petra Baronová, L3. B


logo